Pole elektromagnetyczne BHP

pole elektromagnetyczne BHP - co wynika z tego pojęcia?

natężenie pola elektromagnetycznego

Dlaczego pomiary na stanowiskach pracy są tak ważne, czyli pole elektromagnetyczne BHP

Urządzenia elektryczne są źródłem promieniowania. Jeśli jego natężenie jest duże, praca przy takich urządzeniach zagraża zdrowiu. Natężenie pola elektromagnetycznego można zmierzyć. Pojęcie te szczegółowo opisuje hasło pole elektromagnetyczne BHP. Szczegółowymi pomiarami zajmują się tym specjalne jednostki takie jak akredytowane laboratorium pomiarowe. Konieczność pomiarów to obowiązek związany z przepisami BHP.

Zagrożenia związane z promieniowaniem elektromagnetycznym

W miejscu pracy występują różne czynniki, które mogą być szkodliwe, jeśli ich działanie jest znaczne. Także pole elektromagnetyczne bhp przepisy zaliczają do tej grupy. Promieniowanie z urządzeń elektrycznych może powodować uszkodzenie zdrowia. Możliwe jest uszkodzenie tkanek, komórek, pracy układu nerwowego. Szkody mogą być poważne, a w odróżnieniu od hałasu czy pyłu promieniowania takiego się nie odczuwa. Tylko pomiar promieniowania elektromagnetycznego może wskazać, czy jest bezpiecznie. Są osoby, które potrafią wyczuć duże natężenie pola, ale dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy potrzebne są dokładne wartości. Duże natężenie pola EM to także ryzyko dla niektórych znajdujących się w takim miejscu urządzeń elektrycznych.

Pole elektromagnetyczne, a obowiązki pracodawcy

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnianie bezpiecznych warunków pracy. Żaden z czynników środowiskowych nie powinien być tak silny, by stanowić zagrożenie. Kiedy pomiary pola elektromagnetycznego pokazują, że przekroczono normy, można coś zmienić, aby było bezpiecznie. Można np. przenieść niektóre urządzenia do innego pomieszczenia. Zdarza się też, że narażenia na kontakt z większym promieniowaniem nie da się uniknąć. To wynika ze specyfiki pracy. Wtedy pracodawca podejmuje działania, które mają zminimalizować ryzyko uszkodzenia zdrowia. M.in. skraca czas pracy w miejscu, gdzie promieniowanie jest duże. Pracodawca ma też obowiązek oznaczać strefy ochronne pola elektromagnetycznego. W wyniku pomiarów, które wykonuje akredytowane laboratorium, ustala strefy: bezpieczną, niebezpieczną, pośrednią, zagrożenia. Dzięki temu jest możliwym zachowanie norm wynikających z hasła pole elektromagnetyczne BHP.

Pomiary PEM są bardzo ważne. Zlecając je, pracodawca stosuje się do przepisów BHP. Wie, dzięki nim, jak postępować. Ma możliwość zatroszczyć się o bezpieczne warunki do pracy.

natężenie pola elektromagnetycznegopole elektromagnetyczne bhpakredytowane laboratorium pomiarowepomiar promieniowania elektromagnetycznegopomiary pola elektromagnetycznegostrefy ochronne pola elektromagnetycznegoakredytowane laboratoriumpole elektromagnetyczne bhpomiary pem