Pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Laboratorium akredytowane mierzące PEM

Rzetelne laboratorium akredytowane prowadzi pomiary PEM.

pomiar natężenia pola elektromagnetycznego

Laboratorium akredytowane z wiarygodnymi wynikami

Każde urządzenie elektryczne stanowi źródło pola elektromagnetycznego. Jego wpływ na organizmy żywe nie został do końca zbadany. Nie ma jednak wątpliwości, że urządzenia o dużej mocy emitują promieniowanie pem o znacznym natężeniu i mogą być bardzo szkodliwe dla ludzi i zwierząt. Dlatego też po każdorazowej instalacji tego typu sprzętu, należy bezwzględnie wykonać pomiar natężenia pola elektromagnetycznego. Oczywiście funkcjonują specjalne jednostki, które wykonuje owe pomiary. Laboratorium akredytowane jest gwarancją dokładnych pomiarów i ich wiarygodnych wyników.

Pole elektromagnetyczne w miejscu pracy

Ludzie wykonujący pewne zawody są szczególnie narażeni na oddziaływanie pola elektromagnetycznego. W szczególności są to osoby pracujące w branży medycznej, przemysłowej i elektrycznej. Mają one na co dzień styczność z różnego rodzaju urządzeniami będącymi źródłem silnego promieniowania pem. Można zaliczyć do nich sprzęt o przeznaczeniu medycznym (tomografy, radiografy, diatermie terapeutyczne, aparaty elektrochirurgiczne) i przemysłowym (zgrzewarki oporowe, piece indukcyjne, separatory magnetyczne). Ponadto na promieniowanie elektromagnetyczne narażone są osoby pracujące w pobliżu linii wysokiego napięcia, stacji transformatorowych, wież radiowych i telewizyjnych. Dla bezpieczeństwa tych osób według ściśle ustalonych przepisów prowadzi się pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy.

Rzetelne pomiary PEM

Mając na uwadze troskę o zdrowie i bezpieczeństwo ludzi, możliwość dokonywania pomiarów natężenia i częstotliwości pem, została udzielona tylko specjalnie przygotowanym do tego laboratoriom. Jednostki te muszą posiadać pełnomocnictwo udzielone przez Polskie Centrum Akredytacyjne. W celu zdobycia akredytacji należy złożyć wniosek wraz z niezbędną dokumentacją oraz wnieść opłatę. Akredytowane laboratorium pomiarowe musi spełnić szereg wymogów technicznych, np. używać odpowiedniego sprzętu oraz wykazać się dokonywaniem wzorcowych, powtarzalnych wyników badań. Ponadto jednostka ubiegająca się o akredytację, powinna zatrudniać wykwalifikowany i odpowiednio przeszkolony personel. Wypełnienie tych wymogów jest gwarancją, że pomiary elektromagnetyczne dokonywane przez daną jednostkę będą rzetelne i spójne. Jednorazowe uzyskanie akredytacji to nie wszystko. W celu jej utrzymania laboratoria pomiarowe poddawane są regularnym kontrolom i inspekcjom, w celu upewnienia się, że jakość dokonywanych pomiarów jest niezmiennie wzorcowa.

pomiar natężenia pola elektromagnetycznegolaboratorium akredytowanepomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracyakredytowane laboratorium pomiarowepomiary elektromagnetycznelaboratoria pomiarowe

Powiązane wpisy

Pole elektromagnetyczne BHP

pole elektromagnetyczne BHP - co wynika z tego pojęcia?

Pomiary pola elektromagnetycznego

Bezpieczeństwo pracowników powinno być najważniejsze

Poziom pola elektromagnetycznego

Jaki jest dopuszczalny poziom pola elektromagnetycznego?