Pomiar promieniowania elektromagnetycznego

Pomiary pola elektromagnetycznego

Bezpieczeństwo pracowników powinno być najważniejsze

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy

Wiele osób nie zdaje sobie sprawy z zagrożenie związanych z narażeniem na silne pole magnetyczne. Jego oddziaływanie zazwyczaj nie jest bezpośrednio odczuwalne. Szkody, które wyrządza wewnątrz organizmu, postępują powoli. Na działanie silnych pól magnetycznych narażeni są szczególnie pracownicy związani ze specyficznymi zawodami w przemyśle, telekomunikacji oraz medycynie. Pracodawcy są zobowiązani regularnie wykonywać pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracy. Powinni także spełniać prawne obowiązki związane z przeciwdziałaniem szkodliwemu wpływowi pola magnetycznego na ich pracowników w miejscu pracy.

Pole magnetyczne

Pola magnetyczne mogą powstawać tam, gdzie działają urządzenia, w których występują wysokie natężenia prądu elektrycznego. W przemyśle należą do nich na przykład wzbudniki, piece indukcyjne lub zgrzewarki. W branży telekomunikacyjnej szczególnej uwagi wymagają wszelkiego rodzaju nadajniki, w tym radiowe i telefoniki komórkowej. W medycynie pomiary pola elektromagnetycznego w miejscu pracy są istotne w pomieszczeniach, w których obsługiwany jest rezonans magnetyczny. Jedynie regularne kontrolowanie czy wszystkie normy są spełnione, umożliwia zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Szczegółowe wymogi określają odpowiednie przepisy.

Kto wykonuje pomiary pola elektromagnetycznego?

Bardzo ważne, żeby pomiary zostały wykonane przez akredytowane laboratorium pomiarowe. Posiadają one odpowiednią aparaturę i wiedzę, konieczną do uzyskania poprawnych i wiarygodnych wyników. Taki też wymóg stawia nam ustawodawca. Narażenie na promieniowanie magnetyczne powyżej normy może skutkować zaburzeniami organów wewnętrznych, zmysłów, a nawet poparzeniami. Wszędzie tam, gdzie występuje silne pole elektromagnetyczne bhp nakazuje podjęcie odpowiednich działań ochronnych. Wiąże się to na przykład z tworzeniem odpowiednich stref ochronnych. Podjęcie tych działań powinno jednak mieć charakter prewencyjny. Dowodzi to tego, że tylko regularne pomiary pola elektromagnetycznego w miejscu pracy umożliwiają zareagowanie w porę i ochronę zdrowia pracownika.

pomiary pola elektromagnetycznego w środowisku pracypomiary pola elektromagnetycznegopola magnetyczneakredytowane laboratorium pomiarowepole elektromagnetyczne bhp

Powiązane wpisy

Pole elektromagnetyczne BHP

pole elektromagnetyczne BHP - co wynika z tego pojęcia?